Sunday, 18 Nov 2018, 21:57

My site

Home | Sign Up | Log In
Welcome Guest
RSS
Section categories
English language exam oral topics [22]
Contains English language exam oral topics that I wrote for my ECL C1 exam in 2012. I hope you can use my "notes" and thoughts about the topics, and learn from them for your exams.
Előadások, bemutatók [0]
Érettségi szóbeli tételek 2014 tavasz [20]
2014 tavaszi érettségi anyagok, kidolgozott szóbeli tételek
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Log In

Search
Site friends
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples
 • Publisher


  Home » Articles » School supplements/ Iskolai kiegészítő anyagok » Érettségi szóbeli tételek 2014 tavasz

  NY - 7 A nyelvújítás művelődéstörténeti háttere és módszerei

  7.tétel

   

  A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti hatása

  (A nyelvújítás)

  1. Ortológia – neológia. Görög eredetű szavak.

  Ortológia jelentése ’helyes beszéd’. Alapjelentése: helyes beszéd: helyes nyelvhasználat: nyelvhelyesség. Tágabb értelme: a nyelvi hagyományokhoz való ragaszkodás, az új nyelvi jelenségek elleni küzdelem.

  Neológia: neo- ’új’ és logia (<logosz) ’szó, beszéd’ összetétele; Alapjelentése: újítás, újszerűség, nyelvújítás. Tágabb értelme: a nyelv új elemekkel – elsősorban új szavakkal való tudatos gazdagítása, fejlesztése, illetve a nyelvi újítások érvényre jutásáért és elterjesztéséért folytatott küzdelem. Szűkebb értelemben neológián mi, magyarok, a 18. század végső és a 19. század első harmadában végbemenő nyelvi mozgalmunkat értjük (ortológián, pedig az újítás ellenzését, a hagyományokhoz való ragaszkodást a nyelvújítási harcban).

  2. A nyelvújítási harc és eredményei

  A felvilágosodás korának legfontosabb eseménye – politikai, művelődési és nyelvi szempontból egyaránt – a nyelvújítás. A politikai kűzdőtérről leszorított magyarság központi kérdésévé vált ekkor az anyanyelvért folytatott harc. A mozgalommá erősödő nyelvújítás Bessenyei György föllépésétől (1772) a Magyar Nyelvőr megjelenéséig (1882) – hozzávetőleg száz esztendeig tartott: csúcsa az a mintegy három évtized volt (1790-1825), amelyben a küzdelmek élén Kazinczy Ferenc állt.

  A nyelvújítási harcban szemben álló két tábort

  - újítókra, neológusokra (Barczafalvi Szabó Dávid, Kölcsey Ferenc, Szemere Pál, Toldi Ferenc és mások) és

  - maradiakra, ortológusokra (Batsányi János, Döbrentei Gábor, Verseghy Ferenc és mások) szokták szétválasztani.

  A valóságban azonban a két szélsőséges álláspont mellett az átmenetek igen sok változata élt, az óvatosabb újítók, és az engedékenyebb ortológusok különféle fokozatai.

  A nyelvújítási harc főbb állomásai:

  - Kazinczy Ferenc robbantotta ki 1811-ben a Tövisek és virágok című kötetével (A maradiság ellen emelte fel szavát).

  - A harc mintegy tetőfokát érte el a Mondolat (1813) címmel megjelent gúnyirattal (a nyelvújítókat gúnyolta; a címlap és az ajánlása, pedig Kazinczyt is).

  - Kölcsey Ferenc és Szemere Pál Felelet a Mondolatra (1815) címmel pamfletet adott ki, abban a maradiak körülményes, nehézkes és pórias nyelvét és stílusát gúnyolták ki.

  - A harc elvi összefoglalását jelentette Kazinczy Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (1819) című cikke, amelyben azt hangsúlyozza, hogy a nyelv más fejlődéséhez, ill. fejlesztéséhez ortológia és neológia egyaránt szükséges.

  A nyelvújítási harc eredményei:

  - A mai irodalmi nyelvünknek és köznyelvünknek a kialakulása nagyrészt a nyelvművelő mozgalomnak köszönhető. A nyelvújító mozgalom a magyar nyelvet minden emberi gondolat és érzelem kifejezésére alkalmas eszközzé fejlesztette.

  - A nyelvújítók új szavak sokaságával bővítették nyelvünket. Mintegy tízezerre tehető azoknak a köznyelvi szavainknak a száma, amelyeket a nyelvújítóknak köszönhetünk.

  3. A nyelvújítás szógyarapító eljárásai

  A nyelvújítás alapvető sajátossága, hogy a nyelv meglévő elemeiből merít.

  Az újítók szókészlet gyarapító eljárásai a következők:

  Nyelvjárási szavakat tettek köznyelvivé: betyár, csuk, kamat, róna stb.

  Elavult szavakat, régi magyar személyneveket elevenítettek föl, mentettek meg a

  feledéstől: év, hon, hölgy, rege; Ákos, Árpád, Gyula, Zoltán stb.

  A tulajdonnevek közszóvá tételével is bővítették a szókincset. Például a -gyarmat

  utótagú helynevekből a gyarmat ’colonia’.

  Az idegen szavak önkényes átalakításával, „magyarosabb hangzásúvá” tételével is

  alkottak szavakat: bálna <latin balaena, Lipcse <német Leipzig.

  Az új szavak zömét a szóalkotás hagyományos módjaival hozták létre: szóképzéssel, összetétellel és elvonás útján.

  -   A leggyakoribb eljárás a szóképzés volt. Erre a célra az újítók

  →     használták a meglévő képzőket hagyományos és újszerű módon: alakít,

  dereng, értelem, fogyaszt

  →     fölélesztettek régi, új szavak alkotására már rég nem használt képzőket:

  dugattyú, gyutacs, hátrány, hordár

  →     alkottak új képzőbokrokat: régészet, társalog

  →     új képzőket is teremtettek szóvégek elvonásával: óvoda stb.

  -  Az összetétel igen kedvelt szóalkotási mód volt.

  →     Szabályos összetételek: folyóirat, betűrend, jelenkor, rendőr stb.

  →     Idegenszerű (német mintára készült) összetételek: szemüveg, zsebóra,

  szakképzett stb.

  →     Puszta igetöveket használtak összetételi előtagul: gyógyszer, jármű, raktár stb.

  →     az ún. szócsonkításos összetételek egyik tagja vagy mind a kettő meg van

  csonkítva: higany ← híg + anyag; könnyelmű ← könnyű elméjű stb.

  -  Elvonással is alkottak új szavakat: a szóvégekről képzőt vagy képzőnek vélt elemet választottak le: csendes → csend; vizsgál → vizsga stb.

  -  Szócsonkítással (szóvégek önkéntes elhagyásával): cégér → cég stb.

  Category: Érettségi szóbeli tételek 2014 tavasz | Added by: LumiereBlackwood (22 Apr 2014) | Author: Lumiere Blackwood E W
  Views: 255 | Tags: érettségi, nyelvtan, nyelvújítás, és, módszerei, TAVASZ, 2014, háttere, művelődéstörténeti | Rating: 0.0/0
  Total comments: 0
  Only registered users can add comments.
  [ Sign Up | Log In ]
  Copyright MyCorp © 2018
  Free web hostinguCoz