Monday, 10 Dec 2018, 11:26

My site

Home | Sign Up | Log In
Welcome Guest
RSS
Section categories
English language exam oral topics [22]
Contains English language exam oral topics that I wrote for my ECL C1 exam in 2012. I hope you can use my "notes" and thoughts about the topics, and learn from them for your exams.
Előadások, bemutatók [0]
Érettségi szóbeli tételek 2014 tavasz [20]
2014 tavaszi érettségi anyagok, kidolgozott szóbeli tételek
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Log In

Search
Site friends
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples
 • Publisher


  Home » Articles » School supplements/ Iskolai kiegészítő anyagok » Érettségi szóbeli tételek 2014 tavasz

  NY - 2 A nyelvi változás

  2.tétel

  A nyelvi változás

   

  I.   Állandóság és változás

   

  A nyelvi elemek és a nyelvi rendszer változnak az idők folyamán. Ám a változás olyan lassú, hogy a nyelvet beszélők szinte észre sem veszik, csak a tudomány mutatja ki bizonyos idő elteltével.

   

  Az állandóság és a változás egyszerre van jelen a nyelvben, ezzel magyarázható, hogy pl. a Halotti Beszéd (XII. sz. vége) szövege nagyjából ma is érthető.

   

  II.   A változások okai:

   

  Külső okok:

   

  anyagi műveltség változása, életmódváltozás (rég: vándorlások során új állatokkal, növényekkel, eszközökkel ismerkedtünk meg, átvettük a nevüket; ma: technika, sport, tud.-os felfedezések, új ételek…)

  társadalmi, történelmi, vallási, politikai változások

  tudatos nyelvi ráhatások (pl. nyelvújítás)

  Belső okok:

   

  hangtani változások (tővéghangzó-lekopás, nyíltabbá válás…)

  nyelvi szerkezet belső mozgásai (a gondolkodás fejlődésével párhuzamosan)

  III.   A változás területei

   

  hangállomány változása

  szókészlet változása (szavak alkotása, átvétele; elavulása, kihalása)

  jelentésváltozások

  a nyelvtani rendszer változásai (egyszerűbbé  ill. bonyolultabbá válás)

  a helyesírás változása

  IV.    Szinkrón és diakrón nyelvészet

   

  A diakrón nyelvészet (dia=át, keresztül, kronosz=idő) vizsgálja a nyelvtörténet során végbe ment változásokat, azt, hogy hogyan változott az évezredek, évszázadok során a nyelv hangállománya, szókészlete, nyelvi elemeinek jelentése, nyelvtani rendszere. Megállapítja a változásokat és a folyamatban kimutatható törvényszerűségeket.

   

  A szinkrón nyelvészet (szün=együtt) a mindenkori jelen nyelvállapotát és a jelenkori változásokat vizsgálja, írja le: leíró nyelvészetnek is nevezzük.

   

  V.    Néhány példa a nyelvi változásokra

   

  Diakrón változások:

   

   

  Hangváltozások pl.:

   

  szabályos hangmegfelelések (fgr. p- -> f- : fiú, fa,  fej /  fgr -t- -> -z : száz, ház, kéz)

  hangok kiveszése (h, w, mély i: híd, nyíl, sír)

  új hangok létrejötte (pl. hosszú magánhangzó)

  diftongusok egyszerűsödése (homou -> hamu, keü -> kő)

  nyíltabbá válás (pur -> por, ürdüng -> ördög)

  tővéghangzó lekopás (utu -> út, varu -> vár)

  magánhangzó-harmóniára törekvés hangrendi kiegyenlítődéssel (cseljád -> család, cseléd)

  magánhangzó-harmóniára törekvés illeszkedéssel (házban-kézben)

  mássalhangzó-torlódás feloldása (scrin -> szekrény, sztol -> asztal)

  Szókincsváltozások:

   

  szavak kikopása, kihalása (isa, heon)

  új szavak átvétele (jövevényszavak, idegen szavak)

  belső szóalkotással, szóteremtéssel keletkező szavak

  Jelentésváltozások:

   

  jelentéstapadás (szarvas állat -> szarvas / lábas edényàlábas, lábos)

  jelentésbővülés (toll, körte, zebra)

  jelentésszűkülés (szerencse: régen jó és rossz is /  marha, jószág: régen kincs, vagyon)

  egyéb vált.:  hölgy: régen menyétféle, húr: régen bél, némber(=nő+ember) nem volt pejoratív, asszony:régen úrnő

  köznevesülés: szendvics, garbo, röntgen, aggastyán

  Nyelvtani rendszer változásai:

   

  múlt idő: korában 4-féle, ma csak 1

  jövő idő: -md jel eltűnt (emdül = enni fogsz)

  ragok kialakulása önálló szavakból (bél fn. -> beleül nu. -> -ba-be-ból-ből-ban-ben ragok)

  névelők kialakulása (HB:Æ, mutató névmásból:az, számnévből: egy)

  mondatszerkesztés bonyolultabbá válása

  Szinkrón változások (a jelenben zajló néhány változás)

   

  Szókincsbeli változások:

   

  technikai fejlődés, társadalmi változások, anyagi-szellemi kultúra fejlődése

  -> új szavak megjelenése: szám.techn., sport, ételek, öltözködés

  -> sok angol szó beáramlása (a nyelvtanulás elősegíti, a helyesírás lassan követi is)

  Nyelvváltozatokat érintő változások:

   

  a nyelvjárások eltűnőben

  egyre több iskolázott ember

  a tömegkommunikáció mindenkihez eljut

  falvakból városokba költöznek

  szleng: már nem korosztályhoz és műveltséghez kötött nyelvváltozat, mindenki  használja

  Nyelvtani rendszer változásai

   

  a szabályos ikes ragozás eltűnőben

  szenvedő igéket alig használunk (adatik, kerestetik)

  az „aki, ami, amely” kötőszavak használati szabályai sem olyan szigorúak (az „amely” szinte eltűnt; az „aki” nem csak személyre használható: A bank, aki nem emel kamatot…)

   

  Category: Érettségi szóbeli tételek 2014 tavasz | Added by: LumiereBlackwood (22 Apr 2014) | Author: Lumiere Blackwood E W
  Views: 1803 | Tags: érettségi, nyelvtan, változás, nyelvi, TAVASZ, 2014 | Rating: 0.0/0
  Total comments: 0
  Only registered users can add comments.
  [ Sign Up | Log In ]
  Copyright MyCorp © 2018
  Free web hostinguCoz