Wednesday, 17 Oct 2018, 13:03

My site

Home | Sign Up | Log In
Welcome Guest
RSS
Section categories
English language exam oral topics [22]
Contains English language exam oral topics that I wrote for my ECL C1 exam in 2012. I hope you can use my "notes" and thoughts about the topics, and learn from them for your exams.
Előadások, bemutatók [0]
Érettségi szóbeli tételek 2014 tavasz [20]
2014 tavaszi érettségi anyagok, kidolgozott szóbeli tételek
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Log In

Search
Site friends
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples
 • Publisher


  Home » Articles » School supplements/ Iskolai kiegészítő anyagok » Érettségi szóbeli tételek 2014 tavasz

  NY - 19 A stílusalakzatok jelentésközvetítő szerepe

  19.tétel

  1. Stílusalakzatok és a képszerűség stíluseszközei

  Mind a köznyelvben, mind az irodalmi alkotásokban a szemléletesség és a hatásosság gyakori eszköze a képszerűség, a képi ábrázolás. A képek csak a szövegkörnyezetben értelmezhetők képnek, és a képi ábrázolás e kettős szerepében rejlik stílushatásuk. A képek egyrészt a dolgokat magyarázzák, megvilágítják, szemléltetik, tehát a megértést segítik. A képi ábrázolás érzékletessége megsokszorozza a gondolatsor erejét. Az ember mindig is törekedett arra, hogy gondolatait minél érzékletesebb képekben fejezze ki. A képek három elemből tevődnek össze: az azonosítottból, az azonosítóból és az azonosítást jelző tulajdonságból. A képi ábrázolás ereje attól is függ, mennyire eredeti a kép, mennyire szokatlan az azonosított és az azonosító összekapcsolása.

   

  1.1 Stílus:

  A nyelv adta lehetőségek sajátos felhasználási módja. A közlés gazdagítása többlettartalommal.

   

  1.2 Szépirodalmi stílus:

  Alapja a köznyelv, de a szépirodalmi stílus minden más nyelvhasználati módtól eltér. A művész bizonyos pontokon tudatosan eltér a köznyelvi beszéd megszokott szabályaitól. Két alapvető törekvés jellemzi: a képszerűség és a feszültségkeltés, -oldás = hatásosság eszközei.

   

   1.3 Stílusalakzat:

  A nyelvben érvényesülő átalakítás, változtatás folytán kialakuló, a nyelvi normától eltérő jelenség. A XIX. sz.-ig a nyelvi rendszer belső összefüggései, normái elleni vét- ségnek tekintették az alakzatokat, a barbarizmusokat, a kétértelműséget. A költői haszná- latban és a retorikában stíluserénnyé válik, ha az adott szöveg külső és belső összefüggé- sében az író és a beszélő szándékának megfelel.

   

   1.4 Alakzat:

  A klasszikus és modern retorika egyik alapkategóriája. Nyelvi átalakító eljárás eredménye: a hangsoroknak, jelentéseknek, mondat- és szövegszerkezeteknek az expresszi- vitás érdekében történő megváltoztatása. A klasszikus és modern retorika standard modellje négy átalakító eljárást tart számon.

   

  Ezek:

  1. adjekció (bővítés, hozzátoldás);

  2. detrakció (elhagyás, csökkentés);

  3. transzmutáció (felcserélés);

  4. immutáció (helyettesítés);

   

  A négy átalakító eljárás a nyelvi szintek szerint a következő fő alakzat-típusokat hozza létre:

  hangalakzat (metaplazmus),

  szóalakzat (metaszeméma),

  mondatalakzat (metataxis),

  gondolatalakzat; (metalogizmus);

   

  Az alakzat a klasszikus retorika szerint stílushiba (barbarizmus), megfelelő indokoltsággal, a költői szándék nyomán válik stíluserénnyé.

   

  Barbarizmus:

  A szavak fonetikai értelemben korrekt kiejtése, hangzásbeli tisztasága elleni vétség. Bár nyelvtani értelemben vétséget észlelünk, a költői gyakorlatban költői eszköznek, valamilyen hatást kifejtő stilisztikai eszköznek tekintjük az efféle jelenségeket. Leggyakrabban metrikai vagy ritmikai okai vannak.

   

  Szókép:

  trópus; névátvitel, amelyben a fogalom azonosításával új gondolati, érzelmi, hangulati többlettartalom válik lehetségessé.

   

  1.5 Alakzatok:

  Az alakzatok csoportosítása:

  – fajta alapján:

  ismétlés / kihagyás / felcserélés

  – terjedelem alapján:

  fonémák / morfémák / szintagmák / mondatok / szöveg szintjén

  – szerkezet alapján (ismétlések):

  részleges / teljes

   

  1.5.1 alliteráció

  „K betűkkel szól keményen” / c.: Költőnk és Kora (József Attila)

  1.5.2 anafora

  „nemcsak a puskacsőben, / nemcsak a börtönökben, / nemcsak a vallatószobákban” (Illyés Gyula)

  1.5.3 felkiáltás

  „Ó, idők! Ó, erkölcsök!” (Cicero)

  1.5.4 felsorolás – halmozás

  „iszonyú átkot / kiáltva a királyra és udvarára / s az asszonyokra és a palotára/ s a színészekre és a mímesekre / s az árusokra és a mívesekre” (Babits Mihály)

  1.5.5 fokozás

  „óhajtom, kívánom, kérem, követelem, parancsolom” (Szilágyi Domokos)

  1.5.6 ismétlés

  „hogy béke, béke! / béke, béke már!” (Babits Mihály)

  1.5.7 jelzőcsere

  „egy kirakatban lila dalra kelt / egy nyakkendő” (Tóth Árpád)

  1.5.8 kettős tagadás

  „nem-szőke fejére / s nem-szőke fejének / göndör hajára” (Petőfi Sándor)

  1.5.9 költői kérdés

  „A csillagok hullása nem csaló? / Távol hegy, erdő kék szine való?” (Arany János)

  1.5.10 kötőszó halmozása (poliszindeton)

  „Most tél van és csend és hó és halál” (Vörösmarty Mihály)

  1.5.11 kötőszó hiánya (aszindeton)

  „Szeretni tehozzád szegődtem, / te sírkövet faragsz belőlem.” (Nagy László)

  1.5.12 megszólítás

  „Mit nekem te zordon Kárpátoknak / fenyvesekkel vadregényes tája!” (Petőfi Sándor)

  1.5.13 oximoron

  „Ólmos pehely, fagyos láng, tiszta füst, / virrasztó álom, sorvasztó öröm” (William Shakespeare)

  1.5.14 paradoxon

  „Szép távolságoddal ittvagy” (Weöres Sándor)

  1.5.15  párhuzamos szerkezet (paralellizmus)

  „Pusztába ment, de a / sziklák is kitagadták, / tengerre szállt, de a / hullámok partra dobták” (Pilinszky János)

  1.5.16 szórendcsere (inverzió)

  „Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó, / órám tisztességes csak légyen utolsó” (Zrínyi Miklós)

  1.5.17 tőismétlés (figura etimologica)

  „Világ világa, / virágnak virága!” (Ómagyar Mária-siralom)

  1.5.18 irónia

  „Toldit most olvasom hatodszor. Csakugyan nyomorult fércmű. Még vagy hatszor elolvasom az idén, hogy silányságát minél jobban felfogjam.” (Petőfi Sándor)

  Category: Érettségi szóbeli tételek 2014 tavasz | Added by: LumiereBlackwood (02 Jan 2015) | Author: Lumiere Blackwood E W
  Views: 450 | Rating: 0.0/0
  Total comments: 0
  Only registered users can add comments.
  [ Sign Up | Log In ]
  Copyright MyCorp © 2018
  Free web hostinguCoz