Sunday, 18 Nov 2018, 22:16

My site

Home | Sign Up | Log In
Welcome Guest
RSS
Section categories
English language exam oral topics [22]
Contains English language exam oral topics that I wrote for my ECL C1 exam in 2012. I hope you can use my "notes" and thoughts about the topics, and learn from them for your exams.
Előadások, bemutatók [0]
Érettségi szóbeli tételek 2014 tavasz [20]
2014 tavaszi érettségi anyagok, kidolgozott szóbeli tételek
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Log In

Search
Site friends
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples
 • Publisher


  Home » Articles » School supplements/ Iskolai kiegészítő anyagok » Érettségi szóbeli tételek 2014 tavasz

  NY - 18 Az evokáció és az intertextualitás

  18.tétel

  Intertextualitás:latin eredetű szó, szövegköztiséget, szövegek közöttiséget jelent és a textológia (szövegtan) foglalkozik vele. Szűkebb értelemben nyelvileg megformált szövegek kapcsolatáról van szó, tágabb értelemben nyelvrendszertől függetlenül minden jelentésértékű megnyilvánulás szövegnek tekinthető (pl. különböző művészeti ágak alkotásai: szobor, festmény, film, színházi előadás, stb.).
  Eredetileg irodalomelméleti kategória, már Goethe, s később Babits is a világirodalmat különböző korokban született alkotások közötti párbeszédként értelmezte. A múlt század 60-as éveitől vált nyelvészeti kategóriává, egyre táguló fogalomkörrel, nem utolsósorban a számítógépes rendszerek elterjedésével.
  Az intertextualitás alapvetően szövegek közötti szemantikai kapcsolat, s ezt a kapcsolatot a radiális vagy az intertextuális kapcsolat teremti meg. Radiális (sugaras, sugárirányú, irányított) kohézió jellemzi a lexikonszerű összefüggéseket, a számítógépes keresőrendszereket. Ennek művészi alkalmazása Temesi Ferenc Por c. szótárregénye.
  Az intertextuális kohézió önálló szövegek között jön létre, ilyen például a párbeszédek közléselemeinek egymáshoz kapcsolódása, a szövegek közötti nyílt vagy rejtett utalás, a fordításban a forrás és a célnyelv összefüggése.

  A szövegköziség keletkezésének okai a művészi nyelvben:

  1. Az induló költő követi elődjét szóhasználatban, szerkesztésben vagy más téren.
  pl.: Berzsenyi viszonya Horatiushoz
  2. Több alkotót is foglalkoztat ugyanaz a probléma.
  pl.: a küzdés fontossága: Vörösmarty - Gondolatok a könyvtárban; Madách – Az ember tragédiája
  3. Költői verseny
  pl.: Petőfi Sándor, Tompa Mihály, Kerényi Frigyes Erdei lak című alkotása
  4. A költőelőd vagy költőtárs felidézése, az invokáció illetve evokáció
  pl.: Ady Endre – Vitéz Mihály ébresztése
  József Attila – Kosztolányi
  5. A művészi szövegek hatása a mindennapi szövegekre (idézetek):
  pl.: választási szlogenek

  A szövegköziség típusai:

  1. Intratextualitás: egy alkotó szövegei közötti kapcsolat, önidézés
  • Egy verscikluson belüli szövegek közötti kapcsolat
  pl.: Szabó Lőrinc: Tücsökzene, A huszonhatodik év
  • Egyetlen versesköteten belül egy alkotás kapcsolata a többihez
  pl.: Kosztolányi – Halotti beszéd helye a Számadás kötetben
  • Egy életműben a változatlan vagy változó motívumok
  pl.: József Attila – anya, éjszaka
  • Egy életműben a rokon értelmű motívumok
  pl.: Ady Endre ugar motívum az Új versekben: Hortobágy, Tisza part, magyar mező, magyar puszta
  • Ugyanaz a szövegrészlet egyetlen alkotó két különböző versében
  pl.: József Attila: Eszmélet!, Magademésztő
  "Akár egy halom hasított fa,
  hever egymáson a világ,
  szorítja, nyomja, összefogja
  egyik dolog a másikát
  s így mindenik determinált."
  • Egy alkotó két változatban megírt műve
  pl.: Móricz Zsigmond: Tragédia (1909), Egyszer jóllakni (1933)
  Csokonai: A füredi parton, A tihanyi Ekhóhoz
  2. Paratextualitás: mottószerűen kapcsolat művek között
  pl.: Ilosvay idézetek a Toldiban

  3. Metatextualitás: a tudományos irodalomban a pontos betűhű idézés, illetve a tartalmi idézés

  4. Hipertextualitás: a szövegek deriválásával, átalakításával létrejövő kapcsolat
  • Tematikus, motivikus átvétel illetve annak továbbélése kultúrában
  pl.: évszak, napszak toposzok
  • Műfaji sajátosságoknak való megfelelés
  pl.: az eposzi konvenciók továbbélése (Homérosz, Vergilius, Zrínyi)
  • Bibliai és mitológiai történetek feldolgozása
  pl.: Babits: Jónás könyve
  • Szándékolt formai és stílus imitáció
  - lehet komoly hangvételű
  pl.: Ady kuruc versei, Weöres Sándor: Psyché
  - szatirikus
  pl.: Karinthy Frigyes: Így írtok ti
  5. Architextualitás: a műfaji, műnemi elnevezéssel kapcsolatos összefüggés
  pl.: Halotti beszéd és könyörgés
  Kosztolányi: Halotti beszéd
  Márai Sándor: Halotti beszéd
  "Látjátok, feleim, szem’tekkel mik vagyunk,
  Por és hamu vagyunk
  Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek.
  Össze tudod még rakni a Margitszigetet?"

  Az intertextualitás miatt tehát nincs eredeti és tiszta szöveg, mert mindent áthatnak a korábbi szövegek (ellenőrizhetetlenül).

  (Borges: „bábeli könyvtár”. szövegek közti párbeszéd)

  Mindemellett az intertextualitás jelentheti azt az olvasói magatartást is, amikor a befogadó visszaemlékszik egy már olvasott műre és legtöbbször a mű szerzőjének tudta nélkül- olyan dolgokat juttat az olvasó eszébe, amelyek az adott műben nem is szerepelnek. Ekkor a szövegköztiség a „szöveguniverzum háttérsugárzása” hiszen befolyásolja a befogadót.

   

  Irodalmi szövegekben:

   

  • Petőfi Sándor Egy gondolat bánt engemet című verse:

  „…ágyban párnák közt halni meg”

       és József Attila Kész a leltár-jában (1936):

  „(…)de ágyban végzem, néha ezt remélem.”

  •         Vörösmarty Mihály: Szózat
    

  Hazádnak rendületlenül

  Légy híve, oh magyar;

  Bölcsőd az s majdan sírod is,

  Mely ápol s eltakar.

   

  A nagy világon e kívül

  Nincsen számodra hely;

  Áldjon vagy verjen sors keze:

  Itt élned, halnod kell. (…)

  (1836)

              Arany János: Hasadnak rendületlenűl
   

  Hasadnak rendületlenűl

  Légy híve, oh magyar!

  Bölcsődtül kezdve sírodig

  Ezt ápold, ezt takard.

  A nagy világon ekivűl

  Nincs más, amit mívelj:

  Áldjon vagy verjen sors keze,

  Itt enned, innod kell.

  (…)

  (1880 körül)

   

  • Ady Endre: A magyar Messiások
    

  Sósabbak itt a könnyek

  S a fájdalmak is mások,

  Ezerszer Messiások

  A magyar Messiások.

   

  Ezerszer is meghalnak

  S üdve nincs a keresztnek,

  Mert semmit se tehettek,

  Óh, semmit se tehettek.

   

  (1907, Vér és arany)

   

              Kovács András Ferenc: Új magyar Messiások

   

  Jósoknak itt ma könnyebb

  S a fájdalmak mismások

  Milliós Messiások

  Magyar sok Messiások.

   

  Elmessiásodtak…

  Üdvük sincs – majd szereznek,

  Mert mást mit is tehetnek,

  Faképpel elszegődnek:

  Beállnak majd keresztnek.

   

   

   

  Az intertextualitás típusai

   

   

  Idézet

   

  Lehet szó szerinti (idézőjel!!!), tartalmi, torzított, jelölt és jelöletlen

  Lábjegyzet

  Hivatkozás, szómagyarázat a visszakereshetőség és a bizonyítás érdekében (szerzői jog, tekintély)

  Mottó

  Kiemelt idézet, amely segíti a befogadót a szövegköztiség befogadásában

  Toposz

  Közismert, korokat átívelő költői kép, alkotói felfogás, klisé, séma, stb.

  Közhely

  Idézett és bizonyító erejű szöveg, főleg a mitológia, az antikvitás és a Szentírás alapműveiből

  Embléma

  Valamilyen téma, motívum továbbélése a kultúrában, amely a szövegeken kívüli ismétlésnek tekinthető

  Célzás, utalás, rájátszás

  Közismert kifejezés, amely csak sejteti a tárgyat. Hatása a közös élményeken, ismereteken alapul.

  Felülírás

  Papirusz vagy pergamen, amelyről eltávolították az írást és mást írtak rá  kódexek

  További típusok:

  Parafrázis (átfogalmazás), paródia, hamisítás, felidézés, mém, imitáció, csatolás, evokáció

   

   

  Category: Érettségi szóbeli tételek 2014 tavasz | Added by: LumiereBlackwood (02 Jan 2015) | Author: Lumiere Blackwood E W
  Views: 2461 | Rating: 0.0/0
  Total comments: 0
  Only registered users can add comments.
  [ Sign Up | Log In ]
  Copyright MyCorp © 2018
  Free web hostinguCoz