Sunday, 18 Nov 2018, 22:16

My site

Home | Sign Up | Log In
Welcome Guest
RSS
Section categories
English language exam oral topics [22]
Contains English language exam oral topics that I wrote for my ECL C1 exam in 2012. I hope you can use my "notes" and thoughts about the topics, and learn from them for your exams.
Előadások, bemutatók [0]
Érettségi szóbeli tételek 2014 tavasz [20]
2014 tavaszi érettségi anyagok, kidolgozott szóbeli tételek
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Log In

Search
Site friends
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples
 • Publisher


  Home » Articles » School supplements/ Iskolai kiegészítő anyagok » Érettségi szóbeli tételek 2014 tavasz

  NY - 16 A beszéd felépítése, a szónoklat szerkesztésének lépései

           A közéleti szóbeliség mindig nyilvános, ezért használata szabályozott. Elsősorban a beszédhelyzet, a sokféle alkalom befolyásolja a nyelvi elemek kiválasztását. A legigényesebb műfaja a szónoki beszéd.

        A retorika fogalma: görög eredetű szó, (a rétor jelentése: az ékesszólás mestere, tanítója), a hallgatóság élőszóval való meggyőzésének, megfelelő véleményre hangolásának és elhatározásra, majd cselekvésre, tettre buzdításának műfaja.

               A szónoklás, a meggyőzés tudománya, a retorika klasszikus-antik (görög-római) hagyományokra (pl.: Démoszthenész, Cicero, Seneca, Quintilianus munkássága) épül, a demokratikus társadalomban született, s a szónoki képességet azóta is inkább a demokratikus társadalmakban tartják fontosnak.  A szónok célja, hogy a hallgatóságot érvelésével-cáfolataival meggyőzze a maga igazáról, és ez által cselekvésre késztesse. Az ókori rétorok (szónokok) tudásához a későbbi korok keveset tettek hozzá, a beszédek szerkezetéről és az érvelés technikájáról azóta sem tudunk lényegesen többet.

          A szónoki beszéd fajtái az ókorban a tanácskozó, törvényszéki, bemutató beszédek voltak; a középkorban leginkább a tanító, törvényszéki, tanácskozó, ünnepi beszédeket kedvelték; napjainkban a szónoki beszéd tudományára a tárgyalás, felszólalás, hozzászólás, előadás, vita és az alkalmi szónoki beszédek megtartásakor (ünnepi beszéd, megemlékezés, méltatás, köszöntő) van szükségünk.

   

  A szónoki beszéd részei a retorika általános szabályai szerint:

  1.   Bevezetés (propositio): tartalmaznia kell a beszéd tárgyának megjelölését, az érdeklődés 

                                               felébresztését a problémafelvetéssel, a  hallgatóság jóindulatának 

                                               megnyerését (captatio benevolentiae),és a kifejtés vázlatának

  előadását.

         2.   Elbeszélés (narratio): az ügy előadása (ismertetés, felsorolás)

         3.   Kitérés (egressus vagy digressio): az elbeszélés közepén vagy végén szerepel, célja a

                                                                        részletezésbe való hirtelen átmenet elkerülése

  4.   Részletezés (propositio, partitio, divisio): az elbeszélés gondolati magvának kifejtése (ha az    

                                                                              elbeszélés teljesen világos, el is hagyható)

  5.   Bizonyítás (argumentatio, confirmatio): a beszéd legfontosabb része, amelyet a 

                                                                           legrészletesebben kell kidolgozni. A képviselt ügyet

                                                                            elfogadhatóvá teszi, ezért soha nem hiányozhat!

         6.   Cáfolás (refutatio): az ellenfél érveinek visszautasítása (nehezebb feladat, mint a bizonyítás)

  6.   Befejezés (peroratio, conclusio, epilogus): szerepe az emlékezet felfrissítése, a téma 

                                                                              összefoglalása és az érzelmek befolyásolása.

   

       A szónoki beszéd megszerkesztésének lépései:   

   Az ókori és a középkori retorikák a szónok számára 5 feladatot írtak elő a beszéd kidolgozásakor: „feltalálást”(találékonyságot az érvek megkeresésében), elrendezést” (nem bonyolult, követhető szerkezetet), „kifejezést” (a közönségnek és a témának, helyzetnek megfelelő stílust), a „megtanulást” és az „előadást”(a meggyőző és a hatásos előadásmódot).

  1.   előkészítés: a téma pontos körülhatárolása a címnek megfelelően; a szövegtípus       

  kiválasztása; a kommunikációs körülmények átgondolása; elővázlatírás;   anyaggyűjtés (különböző forrásokból)                            

  2.   elrendezés: logikai elv (pl. időrend, térbeliség, rész-egész, ok-okozat stb.) alapján a

                             tételmondatok köré; vázlatírás

  3.   kidolgozás: az egység, a haladás, a folyamatosság, a fokozatosság, az arányosság elvének

                                   betartásával: a szerkezet legyen kapcsolatos (minden része függjön össze az

                                  előzővel és a következővel), tagolt (a részek ne mosódjanak össze, világosan

                                  különüljenek el egymástól), haladó (a hallgató érezze, hogy ismeretei újabb és

                                    újabb ismeretekkel egészülnek ki), lezárt, kerek (a befejezés a címnek

                                    megfelelően pontosan foglalja össze, egyértelműen zárja le a témát)

              4.  befejezés: önellenőrzés, csiszolás, végső formába öntés, emlékezetbe vésés, próbaelőadás.

   

  Category: Érettségi szóbeli tételek 2014 tavasz | Added by: LumiereBlackwood (02 Jan 2015) | Author: Lumiere Blackwood E W
  Views: 217 | Rating: 0.0/0
  Total comments: 0
  Only registered users can add comments.
  [ Sign Up | Log In ]
  Copyright MyCorp © 2018
  Free web hostinguCoz